Trougao – stranice i uglovi

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Trougao – (vrste, uglovi trougla, površina, stranice, podudarnost…) – testovi

Једнакокраки троугао – тест

Троугао – тест

Резултат теста

1. U svakom trouglu je:

2. Nepoznate mere uglova su:

3. Koje vrste je nacrtani trougao prema uglovima?

4. Koji od trouglova je jednakokraki?

5. Poredaj dužine stranica počevši od najkraće:
6. Koje vrste je nacrtani trougao prema stranicama?

7. Simetrala ugla je podelila ugao na dva dela. Jedan deo ima veličinu 25°30'. Kolika je veličina celog ugla?

8. Pravougli trougao je svaki trougao koji ima dva prava ugla.

9. Ako je ugao veličine 112°, kolika je veličina uglova na koje je simetrala ugla podelila taj ugao?

10. Nepoznata mera ugla je:
11. Dva ugla trougla imaju veličine 50° i 110°. Kolika je veličina trećeg ugla trougla?

12. U jednakokrakom trouglu važi:

13. Netačno tvrđenje je:

14. Trougao sa stranicama 2 dm, 20 cm i 200 mm jednakostraničan je.

15. Poređaj mere uglova počevši od najvećeg:
16. Zbir veličina dva oštra ugla u pravouglom trouglu iznosi:

17. Poređaj mere uglova počevši od najmanjeg.

18. Postoji li trougao kome su stranice dužina 10 cm, 7 cm, 12 cm?

19. Postoji li trougao u kome su stranice dužina 3 cm, 5 cm i 9 cm?

20. Nepoznate mera ugla je:
21. Bez merenja poređaj dužine stranica trougla po veličini počevši od najveće.

22. Da bismo nacrtali trougao, treba nam tri točke koje ne pripadaju istoj pravoj.

23. Izračunaj dužinu osnovice jednakokrakog trougla ako je njegov obim 54 mm, a krak dužine 24 mm.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ