Trougao – stranice i uglovi

Тестове у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи).

Trougao – (vrste, uglovi trougla, površina, stranice, podudarnost…) – testovi

Једнакокраки троугао – тест

Троугао – тест

Резултат теста

1. U jednakokrakom trouglu važi:

2. Poređaj mere uglova počevši od najmanjeg.

3. Zbir veličina dva oštra ugla u pravouglom trouglu iznosi:

4. Postoji li trougao u kome su stranice dužina 3 cm, 5 cm i 9 cm?

5. Nepoznate mera ugla je:
6. Simetrala ugla je podelila ugao na dva dela. Jedan deo ima veličinu 25°30'. Kolika je veličina celog ugla?

7. Da bismo nacrtali trougao, treba nam tri točke koje ne pripadaju istoj pravoj.

8. Pravougli trougao je svaki trougao koji ima dva prava ugla.

9. Poredaj dužine stranica počevši od najkraće:

10. Dva ugla trougla imaju veličine 50° i 110°. Kolika je veličina trećeg ugla trougla?
11. Izračunaj dužinu osnovice jednakokrakog trougla ako je njegov obim 54 mm, a krak dužine 24 mm.

12. Ako je ugao veličine 112°, kolika je veličina uglova na koje je simetrala ugla podelila taj ugao?

13. U svakom trouglu je:

14. Postoji li trougao kome su stranice dužina 10 cm, 7 cm, 12 cm?

15. Koje vrste je nacrtani trougao prema uglovima?
16. Trougao sa stranicama 2 dm, 20 cm i 200 mm jednakostraničan je.

17. Poređaj mere uglova počevši od najvećeg:

18. Koje vrste je nacrtani trougao prema stranicama?

19. Nepoznata mera ugla je:

20. Koji od trouglova je jednakokraki?
21. Bez merenja poređaj dužine stranica trougla po veličini počevši od najveće.

22. Nepoznate mere uglova su:

23. Netačno tvrđenje je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ