Епске песме о Марку Краљевићу – тест

Епске песме о Марку Краљевићу – тест

Правопис – тест

Глаголи – тест (5. и 6. разред)

Гласови – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Епске песме приказују Марка Краљевића:

2. Право презиме Марка Краљевића гласи:

3. Због чега је оседела Косовка Девојка?

4. Препознај стилску фигуру: ''Драга сестро, Косовко девојко! Лепа ти си, секо, млађа била! Красна ти си стаса и узраста, руменила, господска погледа! Ал' те, секо, коса покварила; јер си тако, секо, оседила?''

5. Како се зове ковач коме је Марко одсекао руку?
6. Препознај стилску фигуру: ''Коса му је до земљице црне, полу стере, полом се покрива; убила га мемла од камена, поцрнио, као камен сињи.''

7. За некога ко је подређен неком владару уз обавезу да му да војну помоћ кажемо да је:

8. Означи све одлике епске народне песме:

9. Арапин је наметнуо свадбарину на Косову. Колико она износи?

10. Побратим је:
11. Арапин је наметнуо зулум на Косову:

12. Свадбарина је:

13. Марко Краљевић, према историји, погинуо:

14. Марко се Арапину обраћа са:

15. Стих од 10 слогова, са паузом после четвртог слога, назива се
16. Који јунак пева лепше од виле Равијојле?

17. Шта означава мегдан?

18. Марко Краљевић и вила Равијојла су:

19. Који јунак изговара следеће стихове? ''А ја ти се уклонити нећу ако т' и јест родила краљица на чардаку, на меку душеку, у чисту те свилу завијала, а злаћаном жицом повијала, одранила медом и шећером...''

20. Народни певач Марка представља:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ