Гласови – тест

Гласови – тест

Падежи – тест

Народна лирика (митолошке, породичне и посленичке песме) – тест

Именске речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Промене гласова у додиру са другим гласовима називају се _________ промене.

2. У низу СОНАНАТА ( В, Л, Р, Љ, Ц, Ј, М, Н, Њ ) један глас је уљез. То је глас:

3. Низу зубних или денталних гласова ( Д, Т, З, С, _ ) недостаје глас:

4. Приликом изговора вокала...

5. Означи TРИ речи у којима су сви гласови ЗВУЧНИ ( вокали + сонанти + звучни сугласници).
6. Звучни предњонепчани сугласници су:

7. Када у речи ВАРКА уснено-зубни сонант заменимо двоусненим сонантом добијамо реч ______.

8. Од понуђених гласова означи звучни предњонепчани сугласник.

9. Ако су гласови Ф, Х, Ц безвучни, одреди њихове звучне парњаке:

10. У којим речима се појављује слоготворно Р?
11. Безвучни сугласници који немају свој звучни пар су:

12. У речи ТРАВА зубни сугласник замени безвучним парњаком гласа Г.

13. Вокал је носилац слога и према броју вокала одређујемо број слогова у речи. Означи речи које су правилно подељене на слогове.

14. У речи ВИР уснено-зубни сонант замени задњонепчним безвучним сугласником без пара. Добијена реч гласи:

15. У којим речима је Р слоготворно?
16. Изабери реч која има два задњонепчана гласа.

17. Предњонепчани сугласници су:

18. У пословици "Ко рано рани, две среће граби", употребљени су следећи звучни сугласници:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ