Informatika – test (7.r.)

Informatika

Резултат теста

1. U modelu RGB, G označava koju boju?

2. RGB model prikaza boja je:

3. Rasterka slika ________ se uvećati bez gubitka kvaliteta.

4. Rezolucija je osnovna mera za oštrinu neke slike i definiše se kao broj piksela na ekranu.

5. Na času smo za rastersku grafiku koristili program.
6. U modelu RGB, B označava koju boju?

7. U modelu RGB, R označava koju boju?

8. Ugrađeni stilovi u word-u se mogu modifikovati (promeniti boju, veličinu fonta i slično)

9. Frejm je proces smenjivanja slika kojim se stvara privid da se neki objekat menja ili kreće tokom vremena.

10. Da li možemo fotografije pretraživati preko google-a prema veličini?
11. Vektorska slika ________ se neigraničeno uvećati bez gubitka kvaliteta.

12. Animacija je jedna od fotografija koje sačinjavaju pokretnu sliku.

13. Piksel je _______________ element digitalne slike koji se može obrađivati.

14. Slojevi su delovi slike koji se koriste pri obradi digitalnih slika za odvajanje njenih elemenata.

15. CMYK model prikaza boja je:
16. Ako je rezolucija slike 320x480 broj piksela je ... Koristi digitron ili telefon da izračunaš.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ