Informatika

Резултат теста

1. Ako je rezolucija slike 320x480 broj piksela je ... Koristi digitron ili telefon da izračunaš.

2. CMYK model prikaza boja je:

3. Frejm je proces smenjivanja slika kojim se stvara privid da se neki objekat menja ili kreće tokom vremena.

4. Da li možemo fotografije pretraživati preko google-a prema veličini?

5. Piksel je _______________ element digitalne slike koji se može obrađivati.

6. Rezolucija je osnovna mera za oštrinu neke slike i definiše se kao broj piksela na ekranu.

7. U modelu RGB, B označava koju boju?

8. U modelu RGB, G označava koju boju?

9. Ugrađeni stilovi u word-u se mogu modifikovati (promeniti boju, veličinu fonta i slično)

10. Vektorska slika ________ se neigraničeno uvećati bez gubitka kvaliteta.

11. Rasterka slika ________ se uvećati bez gubitka kvaliteta.

12. Animacija je jedna od fotografija koje sačinjavaju pokretnu sliku.

13. RGB model prikaza boja je:

14. Slojevi su delovi slike koji se koriste pri obradi digitalnih slika za odvajanje njenih elemenata.

15. U modelu RGB, R označava koju boju?

16. Na času smo za rastersku grafiku koristili program.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ