Izrada dihotomog ključa – test (7.r.)

Izrada dihotomog ključa

1. Kako određujemo mesto nekog organizma na drvetu života?

2. Dihotomi ključevi služe za određivanje vrste organizma i funkcionišu na principu ______ neke osobine.

3. Ključevi mogu biti posebna dela ili se nalaziti u sklopu stručnih knjiga ili radova.

4. Riba plućašica pripada organizmima:

5. Vodozemci, gmizavci i ribe su primer organizama:
6. Ribe, gmizavci, sisari, vodozemci i ptice pripadaju:

7. Koji od navedenih organizama nema noge, ali ima ljušturu?

8. Kišna glista:

9. Šta karakteriše kljunara?

10. Kljunar je:
11. Koji tip oplođenja je zastupljen kod kljunara?

12. Kljunar je:

13. Koju od navedenih grupa karakteriše spoljašnje oplođenje?

14. Patka se razlikuje u odnosu na kljunara po prisustvu:

15. Na slici iznad je prikazana biljna vrsta bez pravog korena, stabla i listova. Ona pripada:
16. Golosemenice:

17. Gladiola pripada:

18. Karakteristike ginka su: ima jedro i hloroplaste, višećelijski je organizam, ima biljne organe i seme golo na oplodnim ljuspama. On pripada:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста