Биоми – тест

Биоми – тест

Резултат теста

1. Биом је област сачињена од више сличних:

2. На Земљи разликујемо две животне средине:

3. Који еколошки фактори највише утичу на распоред биома на Земљи?

4. Означи биом у којем доминирају четинарске биљке:

5. За који биом важе следеће карактеристике: - протеже се дуж Средоземног мора - биљке ловор, маслина, чемпрес
6. О ком биому је реч: налази се око екватора, у њему влада стална температура, има доста падавина и спада у најбогатије биоме.

7. У ком биому живе дивљи коњи, слепо куче и европски бизон?

8. У биому листопадних шума доминирају:

9. Обележи тачан приказ смењивања биома са порастом надморске висине:

10. У ком биому живе карибу и поларна сова?
11. У ком биому живе лав и жирафа?

12. У ком биому ми живимо?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ