„Божур“, Милан Ракић – тест

„Божур“, Милан Ракић – тест

Књижевност ( Први и Други светски рат) – тест

Služba reči i sintagme – test

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Ја сам написао песму "Божур":

2. Одреди књижевни род дела "Божур":

3. Којој књижевној врсти припада дело "Божур":

4. Песма "Божур" припада циклусу песама под називом:

5. Реч НЕСУШТАСТВЕНО значи:
6. Тема песме је:

7. Кључне речи прве строфе песме су: "Како је лепа ова ноћ! Гле, свуда, / С тополе, ‘раста, багрема и дуда, / У млазевима златокосим пада / Несуштаствена месечина. Сада,"

8. Кључне речи друге строфе песме су: "Над ливадама где трава мирише, / У расцветаним гранама, сврх њива / Које се црне после бујне кише, / Велика душа месечева снива."

9. Кључне речи треће строфе песме су: "Све мирно, тајац. Ћути поље равно / Где некад паде за четама чета… / – Из многе крви изникнуо давно, / Црвен и плав, Косовом божур цвета…"

10. Који историјски догађај се у песми индиректно помиње:
11. По народном веровању боје косовских божура се овако тумаче:

12. Божури су симбол:

13. Песма "Божур" има:

14. Којом врстом стиха је песма написана:

15. Са којом песмом "Божур" има додирних тачака:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста