Полни систем и репродуктивно здравље – тест

Полни систем и репродуктивно здравље – тест

Резултат теста

1. Разлика између наталитета и морталитета или _____________ прираштај.

2. Постељица или __________.

3. . Присуство полних органа и полних жлезда представља

4. Означи тачну тврдњу.

5. Хепатитис Б је полна болест.
6. Дужу способност оплођења имају:

7. Од чега зависи да ли ће потомак бити мушког или женског пола?

8. Полне жлезде су:

9. Течност у којој пливају мушке полне ћелије у процесу оплођења настаје у

10. Капавац изазива:
11. слобађање зреле јајне ћелије или __________.

12. За сазревање и стварање полних ћелија код жена неопходан је склад у раду следећих органа (три одговора су тачна):

13. Једноћелијски организми се размножавају

14. Орган у коме се развија плод до момента рођења је:

15. Деца физички личе на родитеље, али нису идентична ни с једним од њих. Због чега је то тако?
16. Који од наведених органа не припада полним органима?

17. Формирање постељице и смештање зигота дешава се у:

18. Спирала, дијафрагма, паста и пена спадају у (два одговора су тачна):

19. Два одговора су тачна. Штиклирај их! Организми код којих мушке и женске полне ћелије настају у истој јединки називају се:

20. Како настају двојајчани близанци?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ