Европска унија – пример интеграционих процеса

Европска унија – пример интеграционих процеса

 

1. Да би стекла услов за чланство у Европској унији, Србија мора да усагласи ___ поглавља са ЕУ.

2. Главни извор финансирања у Европској унији је издвајање из БДП-а држава чланица у износу од ___%.

3. __ државе чланице Европске уније су чланице Северноатлантског пакта (НАТО).

4. Које године је Србија поднела захтев за пријем у Европску унију?

5. Европска унија је по производњи енергије из алтернативних извора водећа у свету.
6. Вредност извоза Европске уније је већа од САД и Кине.

7. Главне индустријске гране Европске уније су:

8. Државе у којима предњачи органска пољопривреда су:

9. Статус кандидата за Европску унију имају:

10. Највећи центри индустрије у Европској унији налазе се у:
11. Исланд, Норвешка, Лихтенштајн и Швајцарска су државе:

12. Алтернативни извори енергије су:

13. Знатан део буџета Европске уније одваја се за пољопривреду и заштиту животне средине.

14. Европска унија је на другом месту у свету по потрошњи нафте и земног гаса.

15. Циљеве и задатке заједничке политике одређује:
16. Државе са највећим БДП-ом у Европској унији су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста