Падежи – тест

Падежи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Напиши у ком је падежу подвучена реч. Ако ПАС маше репом, значи да је весео.

2. Сиромах РАЛОМ поче орати њиву. Инструментал у наведеном примеру има службу

3. Означи реченице у којима је истакнут акузатив.

4. Пронађи реченицу у којој је истакнут акузатив множине.

5. Цар попи чашу ВОДЕ. Исакнута реч је у генитиву који има значење

6. Означи реченицу у којој је ПРИЧА у инструменталу множине.

7. Одреди падеж истакнуте речи. Девојка с НЕСТРПЉЕЊЕМ поче решавати нови задатак.

8. Обележи реченицу у којој је употребљен номинатив.

9. Међу КЊИГАМА је нашао РОМАН који је намеравао да поклони НЕВЕНИ. Који падежи су истакнути у реченици?

10. Пронађи реченицу у којој је истакнут датив множине.

11. Из дате реченице препиши ИМЕНИЦУ у ЛОКАТИВУ. Упутили смо се ка Ескимима, који живе у кућама од снега.

12. Учитељ се поносио радовима својих УЧЕНИКА. Који падеж је истакнут?

13. Одреди падеж истакнуте речи. Оче, понеси ово дрво ЦАРУ.

14. Пронађи реченицу у којој је истакнут генитив.

15. Номинатив има службу________.

16. Одреди падеж истакнуте речи. Сиромах РАЛОМ поче орати њиву.

17. Пронађи реченицу у којој је истакнута заменица у генитиву.

18. Обележи реченице у којим је употребљен датив једнине.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ