Падежи – тест

Падежи – тест

Перфекат и футур I – тест

Одрична речца НЕ – тест

Падежи – провера

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Пронађи реченицу у којој је истакнут генитив.

2. Обележи реченице у којим је употребљен датив једнине.

3. Номинатив има службу________.

4. Из дате реченице препиши ИМЕНИЦУ у ЛОКАТИВУ. Упутили смо се ка Ескимима, који живе у кућама од снега.

5. Одреди падеж истакнуте речи. Девојка с НЕСТРПЉЕЊЕМ поче решавати нови задатак.
6. Пронађи реченицу у којој је истакнут датив множине.

7. Учитељ се поносио радовима својих УЧЕНИКА. Који падеж је истакнут?

8. Пронађи реченицу у којој је истакнута заменица у генитиву.

9. Означи реченицу у којој је правилно написан вокатив.

10. Инструментал друштва се увек употребљава са предлозима.
11. Пронађи реченицу у којој је истакнут акузатив.

12. Цар и девојка врате се у ДВОР. Подвучена реч је у

13. Међу КЊИГАМА је нашао РОМАН који је намеравао да поклони НЕВЕНИ. Који падежи су истакнути у реченици?

14. Означи реченице у којима је истакнут акузатив.

15. Пронађи реченице у којима је истакнут локатив.
16. Пронађи реченицу у којој је истакнут акузатив једнине.

17. Обележи реченицу у којој је употребљен номинатив.

18. Сиромах РАЛОМ поче орати њиву. Инструментал у наведеном примеру има службу

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ