Oksidi, kiseline i baze – test (7.r)

Oksidi, kiseline i baze – test (7.r)

Масени процентни састав једињења и количине супстанце – тест

Alkoholi, karboksilne kiseline i estri – test

Svojstva soli – test (8.r.)

Резултат теста

1. Označi formulu kiseline:

2. Označi formulu amonijum-hidroksida:

3. Označi tačno tvrđenje:

4. Baze ove sadrže:

5. CaO je:
6. Fenolftalein je u rastvoru sode - bikarbone:

7. U sirćetu se plavi lakmus papir boji:

8. U kafi i mleku pH je:

9. Supstanca formule Fe(OH)3 ima naziv:

10. U reakciji kalcijuma i vode nastaje:
11. Koji od ponuđenih oksida sa vodom daje azotnu kiselinu:

12. H2 + S8 → → 8H2S Data jednačina predstavlja reakciju:

13. Supstanca formule N2O ima naziv:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ