Масени процентни састав једињења и количине супстанце – тест

Масени процентни састав једињења и количине супстанце – тест

Резултат теста

1. Izračunajte masu koju zauzima 0.5mol-a natrijum-oksida. Ar(Na)=23; Ar(O)=16

2. Ako je Ar(H)=1, Ar(O)=16, relativna molekulska masa (Mr) hidrogena (H2O2) je:

3. Ako je Ar(H)=1, Ar(O)=16, izračunaj koliko se %(H) nalazi u hidrogenu (H2O2).

4. Odredi koliko se %S nalazi u vodonik-sulfidu (H2S), ako je Ar(H)=1; Ar(S)=32.

5. Odredite %H2O u gipsu (CaSO4 x 2H2O). Ar(Ca)=40, Ar(S)=32, Ar(O)=16, Ar(H)=1

6. Formula za gips je: CaSO4 x 2H2O. Ako je Ar(Ca)=40; Ar(S)=32; Ar(O)=16; Ar(H)=1, odredite Mr za gips.

7. Odredite %O u azotnoj kiselini (HNO3),ako je Ar(H)=1, Ar(N)=14, Ar(O)=16.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ