Раствори – тест

Раствори – тест

Резултат теста

1. Најчешћи растварач је:

2. На флаши сирћета пише да је 4% или 9% раствор сирћетне киселине.

3. Раствори су:

4. Супстанца приказана на слици позната је као:

5. На слици је приказан:
6. Која од понуђених супстанци се раствара у води?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ