Песме хајдучког циклуса – тест

Песме хајдучког циклуса – тест

Хајдучки циклус песама: Стари Вујадин – тест

Гласовне промене – тест

Ускочки циклус песама: Иво Сенковић и ага од Рибника – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Вук Караџић је записао "Што је год влада турска боља и човечнија, то је хајдука у земљи мање." Шта значе ове речи?

2. Попуни празна места именом црквеног празника који се везује за хајдучки састанак. ________________

3. У којој се песми појављује Хајкуна девојка?

4. Пeсма "Диоба Јакшића" припада ком циклусу песама?

5. Означи имена ликова који се појављују у хајдучком циклусу песама.
6. Коју стилску фигуру препознајеш у следећим стиховима: "Мили Боже, чуда големога! Јали грми, јал' се земља тресе? Ја се бије море о мраморје? Ја се бију на Попина виле? Нити грми, нит се земља тресе; ни се бије море о мраморје, ни се бију на Попина виле; већ пуцају на Задру топови"

7. Коју стилску фигуру препознајеш у следећим стиховима: "Оста Хусо ногом копајући, оде Грујо брдом пјевајући"

8. Шта од понуђених одговора објашњава градацију?

9. Која од наведених песама говори о хајдучком моралном кодексу?

10. Зашто Старина Новак одлази у хајдуке? Заокружи слова испред тачних одговора.
11. Чији је побратим Старина Новак?

12. Где је хајдуковао Старина Новак?

13. Ког је облика Смедеревска тврђава?

14. „Кадар сам стићи и утећи“, завршава своју исповест Старина Новак. Реч „кадар“ значи?

15. Колико година је Новак провео у хајдуцима?
16. У ком граду је заробљен Мали Радојица?

17. Мали Радојица трпи разне муке. Која стилска фигура је употребљена у опису мука Малог Радојице?

18. Међу хајдуцима нашао се један ускок. Који?

19. „Од свију је и већа и љепша; љепотом је коло зачинила, а висином коло надвисила...“

20. Колико година Бећир-ага не може на миру да вечера због Малог Радојице?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ