Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Гласови – тест

Глаголски облици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Шта је тачно?

2. Обележи речи у чијим се облицима врши непостојано а.

3. У речи ИСПИСАТИ извршене су две гласовне промене. Које?

4. У следећем примеру означи речи у којима уочаваш непостојено а:

5. Обележи у следећем низу именице у чијој промени не уочаваш сибиларизацију:
6. Асимилација и сажимање самогласника извршена је у речима:

7. Обележи низ у коме су све три речи правилно написане.

8. Шта је тачно?

9. Једна именица је уљез.

10. Препознај гласовну промену у речи ВРЕДНО (вредан).
11. Коју гласовну промену запажаш у следећим паровима речи: кобац - копци бег - бекство близак - блиска

12. У збирним именицама ГРАЊЕ, ЦВЕЋЕ, ПРУЋЕ извршено је...

13. У именици БЕЗУБ извршена је гласовна промена:

14. Коју гласовну промену уочаваш у речи БЕКСТВО?

15. Одреди гласовне промене које не уочаваш у именици ЛИШЋЕ:
16. Шта је тачно?

17. Која гласовна промена се врши у компаративу придева ЈАК, ДРАГ, ТИХ?

18. У номинативу множине именице ОКО извршиће се гласовна промена...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ