Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

Гласови – тест

Падежи – тест

Стилске фигуре – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. На такмичењуЋЕМО ВИДЕТИ ко је бољи.

2. Означи глагол у плускавмперфекту:

3. Означи глагол у аористу:

4. Одреди глаголске облике из следеће реченице: Ана само што уђе на врата, Марија је већ очистила све.

5. СПРЕМИЛИ смо торту.
6. Наставци -ох, -е, -е, -осмо, -осте и -оше. Наставци су за који глаголски облик.

7. У реченици: Он бејаше урадио домаћи, употребљен је:

8. Када неки глагол конструишемо у плусквамперфекту користимо:

9. Глаголима у имперфекту се додају:

10. У Нишу ПОХАЂА гимназију.
11. УРАДИО САМ све задатке.

12. Означи правилно написане глаголске облике:

13. Избаци уљеза:

14. Како гласи глагол потражити у 1.л. множине плусквамперфекта (који се гради са имперфектом)?

15. Глаголи у аорисуту казују радњу која се догодила:
16. Ко оно беше Милица? У реченици је употребљен:

17. РЕКОШЕ ми да је она ту.

18. Колико глаголских облика има у следећој реченици: Милица спава, Дејан ће сада да иде до продавнице, а Марија је већ отишла на рођендан.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ