Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У реченици: Он бејаше урадио домаћи, употребљен је:

2. Избаци уљеза:

3. Означи глагол у плускавмперфекту:

4. Колико глаголских облика има у следећој реченици: Милица спава, Дејан ће сада да иде до продавнице, а Марија је већ отишла на рођендан.

5. Инфинитивна основа глагола ГЛЕДАТИ је:

6. Означи правилно написане глаголске облике:

7. Глаголски облици који казују прошло време су:

8. Глаголски облик који се јавља само у књижевности, а не и у свакодневном говору је:

9. Ти ћеш учити. Ова реченица је у...

10. УРАДИО САМ све задатке.

11. На такмичењуЋЕМО ВИДЕТИ ко је бољи.

12. Како гласи глагол потражити у 1.л. множине плусквамперфекта (који се гради са имперфектом)?

13. Надамо се да НЕЋЕТЕ ЗАКАСНИТИ.

14. Глаголи у аорисуту казују радњу која се догодила:

15. Глаголима у имперфекту се додају:

16. Када неки глагол конструишемо у плусквамперфекту користимо:

17. Одреди глаголске облике из следеће реченице: Ана само што уђе на врата, Марија је већ очистила све.

18. Ко оно беше Милица? У реченици је употребљен:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ