Непроменљиве речи – тест

Непроменљиве речи – тест

Синтагме – прилошке и глаголске

Стилске фигуре – тест

Променљиве врсте речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Предлози које користимо уз ЛОКАТИВ су У, ПО, НА, ПРИ, О, ПРЕМА.

2. Међу непроменљивим речима једна врста речи има компарацију. То су:

3. Препиши узвик из дате реченице: Сељак заустави животињу отегнутим гласом:"Ооо!"

4. Препиши узвик из дате реченице: Ој, две су тикве замрсиле вреже.

5. ЈЕР, ИАКО, АКО су
6. У низу речи: АХА, БАР, ХЕЈ, КУКУ, један је уљез. То је:

7. У низу речи: ИСПОД, КРОЗ, МЕЂУ, ИАКО, један је уљез. То је:

8. Означи променљиву реч.

9. Непроменљиве речи којима се изражавају осећања или се подражавају звукови из природе називају се ___________.

10. Означи зависни везник:
11. Непроменљиве речи које повезују реченице и реченичне делове називају се _________.

12. Уз супротне везнике А, АЛИ, НО, НЕГО, ВЕЋ никада не пишемо запету.

13. Истакнута реч је непроменљива. ПОНЕКАД прошетам поред реке.

14. Везници могу да буду:

15. Реч СТОГА је:
16. У реченици: Плитки и тиркизни заливи уз морске обале називају се лагуне, предлог је:

17. У низу непроменљивих речи једна реч је вишак. Обележи је.

18. Реч КАО по врсти је:

19. У реченици: Морски таласи никада не мирују, прилог је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ