Операције са полиномима

Операције са полиномима

Резултат теста

1. Степен полинома a³+2a²bc³ +5c³ je:

2. Моному 6a³b² сличан је моном:

3. Производ монома 2a²b² и 3a²b je:

4. Сређен облик полинома (2x+5)×3x − (6x−15)×(x+1) је:

5. Производ полинома (4a−3b)×(6a²+12ab+9b²) једнак је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ