„Облаци“, Вислава Шимборска – тест

„Облаци“, Вислава Шимборска – тест

Скраћенице и комбиновање правописних знака – тест

Императив – тест

Врсте речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

1. Књижевни род којем припада текст „Облаци“:

2. Књижевна врста текста "Облаци" је:

3. Песма "Облаци" је преведена са:

4. Лирски субјекат жели да опише облаке, али јој проблем ствара то што:

5. О односу природе према човеку и његовом животу лирски субјекат каже:
6. Кретање облака:

7. Стилска фигура коју највише одсликавају облаци је:

8. Облаци „парадирају у раскоши“ – ови стихови значе:

9. Израз ветропираст у овој песми има значење:

10. Лирски субјекат каже да се живот у поређењу са облацима чини „утемељен и готово трајан и вечан“; то би значило:
11. О односу облака и човека лирски субјекат каже:

12. Песма је испевана слободним стихом и то се тумачи као:

13. "ДАЛЕКИ и ВЕТРОПИРАСТИ рођаци" - у полустиху се уочава стилска фигура:

14. Песму "Облаци" написала је:

15. Идеја песме могла би се одредити овако:
16. Одреднице облака из песме би биле:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста