„Покондирена тиква” – тест

„Покондирена тиква” – тест

Покосовски циклус песама: Смрт војводе Кајице – тест

Именске речи – тест

Зависне реченице: последичне – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Ко је написао дело „Покондирена тиква”?

2. Којој врсти драме припада ово дело?

3. На основу теме, коју врсту комедије уочаваш у овом делу?

4. Да ли у овом делу уочаваш постојање монолога?

5. Да ли за ово дело можемо да кажемо да има класичан увод, заплет, врхунац и расплет?
6. Коју појаву писац подвргава критици у овом делу?

7. Шта све Фема ради како би постала угледна и цењена?

8. Шта значи „покондирена тиква” ?

9. Који лик у драми представља „глас разума”?

10. Шта се десило се Фемом на крају дела?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ