Покосовски циклус песама: Смрт војводе Кајице – тест

Покосовски циклус песама: Смрт војводе Кајице – тест

Покосовски циклус песама: Диоба Јакшића – тест

Покосовски циклус песама: Смрт војводе Пријезде – тест

Покосовски циклус песама: Болани Дојчин – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Песма "Смрт војводе Кајице" припада:

2. По књижевном роду песма "Смрт војводе Кајице" припада:

3. Песму "Смрт војводе Кајице" Вук С. Караџић је забележио од:

4. Војвода Кајица је:

5. За разлику од других песама покосовког циклуса у овој је песми опеван сукоб:
6. У којем граду столује Ђурађ Бранковић:

7. Коју титулу у песми "Смрт војводе Кајице" носи Ђурађ Бранковић:

8. Уз Ђурађа Бранковића још 2 важна лика песме "Смрт војводе Кајице" су:

9. Чији се портрет истиче у песми "Смрт војводе Кајице":

10. Колико српских војвода са собом у лов води краљ Ђурађ:
11. Како се сибињски војвода обраћа краљу Ђурађу:

12. Колико војника броји пратња Сибињанин Јанка:

13. Надметање војводе Кајице и Рада Облачића са једне стране и Мађара предвођених Сибињанин Јанком са друге стране подсећа на надметање из песме:

14. Где је за трпезом краљ Ђурађ Бранковић поставио војводу Кајицу:

15. У портрету војводе Кајице посебно је истакнуто:
16. Зашто је Сибињанин Јанко устрелио војводу Кајицу:

17. За краља Ђурађа Бранковића војвода Кајица је:

18. Како је сахрањен војвода Кајица:

19. Песма се завршава:

20. Набрајање и низање јунака по њиховој важности и улози се назива ЕПСКИ КАТАЛОГ ЈУНАКА; осим у овој песми, са каталогом јунака смо се сусретали и у песми:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста