Ar i Mr – тест (7.р.)

Ar i Mr – тест

Резултат теста

1. Ar od CO je:

2. Na slici je prikazan molekul jednog od oblika ugljenika (bakminsterfuleren). Ako je Mr=720, odredi od koliko se atoma sastoji ovaj molekul.

3. Mr za S8 je:

4. Mr za CaCl2 je:

5. Al(NO3)3 ima Mr:
6. Plavi kamen se koristi za daezinfekciju vode u bazenima, kao i i u voćarstvu za zaštitu bilja. Njegova formula je CuSO4 x 5H2O, možemo izračunati da Mr iznosi:

7. Ar često nije ceo broj jer se elementi u prirodi javljaju u više:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ