Источна Европа- природне границе, клима и вегетација

Источна Европа- природне границе, клима и вегетација

1. Природна граница Источне Европе на југу је:

2. Најзаступљенији тип земљишта у Источној Европи је:

3. Од запада ка истоку се падавине:

4. У Прикаспијској низији заступљена је ________ клима.

5. У средишњем делу Источне Европе заступљене су:
6. На северу Источне Европе заступљене су:

7. Доминантан облик рељефа Источне Европе је:

8. Око Каспијског језера заступљене су:

9. Природна граница Источне Европе на западу је:

10. Урал је:
11. Валдајско побрђе се налази у:

12. Природна граница Источне Европе на истоку је Урал.

13. Идући од југа ка северу, зиме су све _____.

14. На крајњем северу Источне Европе заступљене су:

15. Природна граница Источне Европе на северу је:
16. Клима ове регије је изразито:

17. Највећа регија Европе је:

18. У приобаљу Црног мора заступљена је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста