Pygame : Понављање облика коришћењем петљи – тест

Pygame : Понављање облика коришћењем петљи – тест

Резултат теста

1. Када се помоћу петље црта испрекидана линија са цртама дужине 20 и размацима дужине 10, следећа црта је померена у односу на претходну за Изабери тачан одговор:

2. Која од датих слика настаје извршавањем следећег кода? for a in range(10, 60, 10): pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x+a, y), (x+a-d, y+d))

3. Шта се исцртава следећим кодом?

4. Којим од датих кодова се може нацртати водоравна испрекидана линија од 10 цртица која почиње од тачке (x0, y0), тако да су и цртице и размаци дужине a?

5. Која од понуђених слика настаје извршавањем следећег кода? dx, dy = 10, 10 for i in range(n): pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("black"), (x, y), (x+dx, y+dy), 1) x += dx y += dy dy = -dy
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ