Раствори – тест

Резултат теста

1. Шта су раствори?

2. Растварач је:

3. Раствори који као растварач садрже воду се називају:

4. Хомоген раствор значи да:

5. Ако имамо 10g кухињске соли и 100g дестиловане воде, шта је од датог растварач?
6. Када помешамо одређене супстанце, које од њих ће дати раствор?

7. Којој врсти раствора припада сирће?

8. У ком датом раствору вода представља растварач?

9. Ако је растварач бакар, онда је раствор:

10. На слици се налази:
11. На слици је дат физиолошки раствор. Његов састав чине:

12. Калцијум-карбонат чини:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ