Linearne jednačine sа dve nepoznate

Linearne jednačine sа dve nepoznate

Резултат теста

1. Je li uređeni par (2, -4) rešenje zadatka: 2x – 5y = 2 -3x + 7y = -32

2. Odredi rešenje: 5x -3y= 2 -2x + 6y= 4

3. Odredi rešenje: -2x + 3y = -5 2x - 4y = 8

4. Reši: 4x - 5y= -24 3x + 2y= 5

5. Reši: -3x + 4y= 15 -5x + 3y= 3

6. Reši: x= -2 + 3y 2x -9y= -16

7. Reši: -4x -3(2-2y)=12 2 (4x -1) - 3y=7

8. Reši: 2/3x -2y=-20 5x+3/4y =-24

9. Zbir dva broja je 110, a razlika 10. Koji su to brojevi?

10. Obim nekog pravougaonika je 36cm. Ako jednu njegovu stranicu skratimo za 3cm, dobit ćemo duži koja je dvostruko duža od druge stranice pravougaonika. Kolike su dužine stranica tog pravougaonika?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ