Električne instalacije u kući – test (7.r.)

Električne instalacije u kući

Резултат теста

1. Kao izvor električne energije može se koristiti baterija.

2. Baterija ima 2 pola ( + i -).

3. Uloga baterije je:

4. Električna struja prenosi električnu energiju iz:

5. Električna energija se u potrošaču:
6. Kao potrošač može služiti sijalica.

7. U sijalici se električna energija pretvara u:

8. Električna struja vraća se nazad u bateriju - teče u krug.

9. Prekidač u strujnom kolu služi za:

10. Električna struja može teći samo:
11. Smer električne struje je od :

12. Smer električne struje je od + pola prema – polu električnog izvora naziva se:

13. Na slici je prikazano:

14. Na slici je prikazano:

15. Na slici je prikazan simbol strujnog kola za:
16. Na slici je prikazan simbol strujnog kola za:

17. Na slici je prikazan simbol strujnog kola za:

18. Na slici je prikazan simbol strujnog kola za:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ