Примена Питагорине теореме на квадрат

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Примена Питагорине теореме на квадрат i  pravougaonik

Резултат теста

1. Колика је дужина дијагонале квадрата странице 6cm?

2. Колико износи дужина дијагонале квадрата чија је страница дужине 3√2 cm (у центиметрима, уписати само број)?

3. Колика је дужина полупречника описане кружнице квадрата чија је страница дужине 10cm?

4. Колика је дужина полупречника уписане кружнице квадрата чија је страница дужине 8cm?

5. Колико износи обим квадрата чија је површина 49cm²?
6. Колико износи површина квадрата чији је обим 20√3cm?

7. Обим квадрата чија је дијагонала дужине 4√2 износи:

8. Ако је дужина дијагонале квадрата 12√2cm, колико износи дужина странице ( у cm, уписати само број)?

9. Ако је полупречник уписане кружнице 8√2 cm, полупречник описане кружнице износи:

10. Ако је полупречник описане кружнице квадрата 10√2cm, површина квадрата износи:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ