Валенца – тест

Валенца – тест

Карбоксилне киселине – тест

Атоми, молекули и јони – тест

Атоми – најмање честице – контролни задатак

Резултат теста

1. Број који представља способност атома неког хемијског елемента да везује одређени број атома другог елемента назива се:

2. Сви елементи имају сталну валенцу.

3. Које вредности може имати валенца?

4. Који од наведених елемената имају исту валенцу?

5. Сталну валенцу има:
6. Од чега зависе валенце елемената?

7. Које валенце може имати фосфор?

8. Коју валенцу има 15. група у Периодном систему?

9. Како може да се одреди валенца елемента у свим једињењима?

10. Валенца угљеника у CH4 је:
11. Колико износе валенце елемената у једињењу Ca3N2, редом?

12. Коју валенцу има бром у једињењу CaBr2?

13. Ком елементу припада валенца Ⅲ?

14. Алотропске модификације су му дијамант и графит. Тај елемент може имати валенце:

15. Један од наведених елемената има сталну валенцу ⅠⅠ, реч је о:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ