Атоми, молекули и јони – тест

Атоми, молекули и јони – тест

Алкени и алкини – тест

Релативна атомска маса и релативна молекулска маса – тест

Атоми, молекули и јони – контролни задатак

Резултат теста

1. Од чега су изграђени молекули?

2. Наелектрисане честице или:

3. Од чега је изграђен молекул воде?

4. Шта су анјони?

5. Молекул амонијака се састоји из:
6. Ако за неки елемент кажемо да је племенити гас, од чега је он изграђен?

7. Ако се узорак састоји од јона хлора и јона калцијума, молекула воде и молекула фруктозе, којој врсти припада?

8. Дати молекул је изграђен од:

9. Дати молекул се састоји:

10. Етан се састоји од:
11. Од наведених елемената, један је изграђен од слободних атома. Реч је о:

12. Како могу да настану катјони?

13. Атоми елемената могу бити само слободни и не могу се повезивати са другим атомима елемената.

14. Ако кажемо да је калцијум-хлорид изграђен од јона, то значи да:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ