Операције са степенима

Операције са степенима

Резултат теста

1. Вредност израза X¹² : X⁴ je:

2. Производ степена a⁴ и a³ је:

3. Упрости израз (y ⁴ ⋅y³): y⁶

4. Производ степена a⁸ и a⁶ подели њиховим количником. Резултат је :

5. Вредност израза (-x)³ • (-x)⁷ je:
6. Израчуна (c³)⁴ :

7. Израз 16³ запиши у облику степена са основом 2 :

8. Израз а³⁰ : а¹⁰ представља:

9. Израчунај вредност израза (-50)³: (-25)³ . Резултат је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ