Хитац наниже и хитац навише – тест

Резултат теста

1. Ако тело пустимо да пада без почетне брзине у питању је:

2. Кретање тела под дејством силе Земљине теже са почетном брзином усмереном вертикално надоле назива се:

3. Кретање тела под дејством силе Земљине теже са почетном брзином усмереном вертикално нагоре назива се:

4. Када кошаркаш "води" лопту ударајући њоме о подлогу у питању је:

5. Када је у питању хитац наниже, помоћу којих формула рачунамо брзину и висину тела?
6. Када је у питању хитац навише, помоћу којих формула рачунамо брзину и висину тела?

7. Максимална висина коју тело достиже при хицу навише зависи само од његове почетне брзине.

8. Код хица наниже тело се креће:

9. Жонглирање представља:

10. Тело бачено вертикално навише кретаће се:
11. Камен је бачен са моста у реку вертикално наниже, са почетном брзином од 3m/s.Коликом брзином ће упасти у реку ако падање траје две секунде?Колика је висина моста у односу на површину реке? (g=10m/s2).

12. Петар покушава да добаци лопту Андрији, који се налази на тераси, на висини од три метра у односу на улицу.Да ли ће у томе успети ако лопту баци увис брзином од 8m/s?(g=10m/s2).

13. Стрелац је испалио стрелу вертикално увис брзином од 25m/s.Коликом брзином се стрела забила у мету која се налазила на висини 30m?

14. Два тела се налазе једно изнад другог на истој вертикали.У тренутку када је прво тело пуштено да пада са висине 80m, друго тело је лансирано са земље вертикално увис.Тела су се сусрела на висини 60 m изнад тла.Коликом брзином је лансирано друго тело вертикално увис?

15. Тело је избачено вертикално увис са земље, брзином 30 m/s.После колико времена од тренутка избацивања тело долази у највишу тачку?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ