Историја – иницијални тест (7.р.)

Историја – иницијални тест за 7. разред

Тестoве у Ворду формату преузмите на линку испод.

Историја – иницијални тест (7.р.)

1. _________ је новчана обавеза коју је плаћала раја, као знак признања потчињеног положаја султану.

2. Нови век је трајао до:

3. Нови век је окончан:

4. Енглеска, Француска и Немачка су биле средњовековне монархије.

5. ___________ је 1498. године опловио Африку и стигао до Индије.
6. Први српски архиепископ је:

7. Другу сеобу Срба предводио је:

8. _______ су били средњовековно зависно становништво у Србији.

9. Ко је покренуо покрет за реформу Римокатоличке цркве?

10. Јерусалим је у средњем веку, као и данас, био свети град за три религије:
11. Староседеоци Балканског полуострва били су:

12. _______ односи су односи верности и службе у које су у средњем веку улазили слободни људи.

13. После 1402. године владарска титула у Србији постаје:

14. Млетачком републиком управљао је _________.

15. Средином VI века Византијом је владао цар _______.
16. Западно римско царство престало је да постоји:

17. Хабзбуршка монархија је, заједно са Османским царством, пресудно утицала на историју Срба од XVI до XX века.

18. ________ су били германско племе, које је заузело простор Галије.

19. Најутицајнији у Римокатоличкој цркви био је њен верски поглавар и старешина са звањем:

20. _________ је самосталност цркве, подразумева право да епископи сами бирају свог верског поглавара.
21. Почетак новог века у Европи обележила је промена начина производње- еснафску је заменила _______.

22. Косовски бој одиграо се:

23. За време владавине Уроша I Србија је постала економски и привредно снажна држава.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста