Алгебарски изрази (запис и вредност)

Алгебарски изрази (запис и вредност)

Algebarski izrazi – test (7. razred)

Резултат теста

1. Изразом (x-y)² се исказује:

2. Изабери која од понуђених вредности је вредност израза │1-x│ + │1+x│, за x=-1:

3. Ако је а=2, вредност израза 1/2(а²+1/а) је:

4. Вредност израза (b-a²)/(2a-b), за a = 2, b = –1 је:

5. Колика је вредност израза (3a – b)(a + 2b), за a = 3, b = 5?
6. Којом формулом је изражен исказ: Број a је за 6 већи од броја b:

7. За x=-1, y=-2 и z=3∙(-1)³, вредност израза x²∙y³-z je:

8. Одреди вредност израза 3x²-6y+9z за: x=-1, y=1/2 и z=-1/3

9. Збир квадрата броја m и двоструке вредности производа бројева m и n

10. Ако је а-1<-3 тада важи да је:
11. Колика је вредност израза -5x-6 за x=-2?

12. Квадрат збира бројева x и y записује се изразом:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ