Стилска изражајна средства – тест

Стилска изражајна средства – тест

Књижевност – тест (7. разред)

Падежи – тест

Зависне реченице: допусне – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. ,,И сан све ближе Стиже, Прохладни пада мрак, Врх хриди црне Трне Задњи румени зрак." У наведеној строфи из песме ,,Вече на шкољу" Алексе Шантића уочаваш асонанцу или алитерацију?

2. ,,Вранче, ти си био пун снаге и воље, и долап си стари окретао живо. Тешила те нада да ће бити боље; млад и снажан, ти си слатке снове снив'о." Коју стилску фигуру уочаваш у првом стиху?

3. ,,Ти си, као и ја, на јулијској жези, док жубори вода крај тебе у виру, сањао о срећи, награди, и нези, сањао о добром, заслуженом миру." Коју стилску фигуру уочаваш у првом стиху?

4. Које стилске фигуре уочаваш у првој строфи песме ,,Тамница" Владислава Петковића Диса: ,,To је онај живот, где сам пао и ја С невиних даљина, са очима звезда И са сузом мојом што несвесно сија И жали, к’о тица оборена гнезда. To је онај живот, где сам пао и ја"?

5. ,,О, ко змија љута кошуљицу своју, оставити беду, несрећу и злобу, и ударце бича стечене у зноју, и свемоћну подлост и општу гнусобу!" Коју стилску фигуру уочаваш у првом стиху?
6. ,,Подне. Ти би воде. Ко ће ти је дати?" Коју стилску фигуру уочаваш у првом стиху?

7. Коју стиллску фигуру уочаваш у примеру ,,бели град" ?

8. Избаци уљеза!

9. Означи стилске фигуре.

10. Коју стилску фигуру уочаваш у у стиху Ракићеве песме: ,,једнаке под општом неминовном бедом"?
11. У изразу ,,мањи од маковог зрна" препознајеш:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ