Dokazi evolucije – test (7.r.)

Dokazi evolucije

1. Prvobitni organizmi na Zemlji su bili slični današnjim:

2. _______ su očuvani ostaci celog organizma ili nekog njegovog dela.

3. Fosil praptice imao je odlike gmizavaca-______ i odlike ptica-_____.

4. Nauka koja se bavi proučavanjem fosila zove se:

5. Prve životinje koje su se pojavile u morima ličile su na današnje:
6. _______ je proces postepenog i dugotrajnog menjanja živih bića.

7. Određene zajedničke osobine živog sveta ukazuju na postojanje zajedničkog pretka.

8. Na osnovu starosti stena možemo da zaključimo koliko je fosil star.

9. Upoređivanje građe različitih vrsta ukazuje na njihovo zajedničko poreklo.

10. Prvi eukarioti su nastali pre oko:
11. Najpouzdaniji dokaz međusobne srodnosti ili udaljenosti vrsta je:

12. _________ su organizmi koji su nastali u davnoj prošlosti, ali se do danas nisu mnogo promenili.

13. Naučnici su do saznanja o promenama živih bića došli proučavanjem ______.

14. Nakon carstva Monera nastaje:

15. _______ odnosi se na sličnost u spoljašnjem izgledu dva nesrodna organizma usled prilagođenosti na slične uslove života.
16. Živa bića su se pojavila na Zemlji pre ____ godina.

17. Osnovu stabla čini:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста