Kreiranje hiperveza – Test za 7. Razred

Elektronska pošta – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Posebno označen deo teksta koji vodi ka drugim delovima istog teksta ili ka nekom drugom sadržaju naziva se:

2. Tekst koji sadrži hiperveze naziva se:

3. Hipertekst je tekst u kom odabrana reč, više reči ili slika može služiti kao hiperveza prema tekstovima, slikama ili zvučnim zapisima.

4. Kakav redosled čitanja omogućuje hipertekst?

5. Tekstualni hiperlinkovi takođe mogu biti i:
6. Postupak za kreiranje hiperveza u programu Microsoft Power Point je sledeći?

7. Hipertekst se koristi u izradi veb-stranica.

8. Tekstualni hiperlinkovi su obično podvučeni i u drugoj boji u odnosu na ostatak teksta na veb-stranici.

9. Jednom kreirana hiperveza ne može se naknadno izmeniti, otvoriti, kopirati ili ukloniti.

10. Hipervezom možemo zadati putanju do:
11. Klikom na vezu se pokreće odgovarajuća aplikacija koja otvara tu datoteku.

12. Kakve dokumente predstavljaju povezane veb-stranice koje pored teksta, sadrže i slike, animacije, zvučne i video zapise?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ