Uslovna ponavljanja; Petlja WHILE – Test za 7. Razred

Promenljive, dodela vrednosti i prikazivanje promenljivih – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Šta od navedenog nije petlja?

2. Koje od navedenih trvdnji su istinite?

3. While petlja prvo proverava uslov pa izvršava telo petlje. Što znači da se telo ne mora izvršiti ako je uslov netačan.

4. Petlja se izvršava onoliko puta koliko ima predmeta, svaki put povećavajući sumu za novounetu ocenu.

5. Naredba sa slike označava:
6. Naredba sa slike označava:

7. Program će ispisati:

8. Program će ispisati:

9. Program će ispisati:

10. While konstrukcija se sastoji od bloka naredbi i uslova. Uslov se prvo procenjuje – ako je uslov tačan, naredbe unutar bloka se ne izvršavaju.
11. Problem se javlja u situacijama kada ne znamo tačan broj ponavljanja potrebnih za rešavanje zadataka.

12. Uslov while naredba je?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ