Централни и периферијски угао круга (основни ниво)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Централни и периферијски угао круга 

Централни и периферијски угао

Централни и периферијски угао круга (напредни ниво)

Резултат теста

1. На датој слици тачка О представља:

2. На којој слици је приказан угао који није ни централни ни периферијски?

3. На датој слици ОА представља:

4. Сви периферијски углови над истим луком међусобно су подударни.

5. Одредити угао α на датој слици: (дат је угао од 34°).
6. На основу података са слике одредити величину x.

7. У кругу са центром у тачки О конструисани су пречници круга AC и BD. Мера угла ACB je 68°.Одредити меру угла AOD.

8. Мера угла HGF приказаног на слици је 40°. Одредити меру периферијског угла HEG централном углу GFH.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ