Деловање две силе на тело. Слагање и разлагање сила – тест

Резултат теста

1. Одредити које од следећих тврдњи су тачне:

2. Укупна сила која делује на неко тело назива се резултујућа сила.

3. Силе које делују у истом правцу називају се:

4. Резултујућа сила добија се:

5. Поступак одређивања резултујуће силе назива се:
6. Две или више сила које делују на посматрано тело замене се са једном резултујућом силом, чије ће дејство бити исто као дејства свих појединачних сила.

7. Један од начина слагања неколинеарних сила јесте примена правила паралелограма.

8. Одредити на којој од следећих слика је приказано слагање сила.

9. Када је између праваца деловања сила 90°, интензитет резултујуће силе одређује се помоћу:

10. Питагорина теорема гласи:
11. Правило надовезивања вектора:

12. Поступак којим се од једне силе добијају две њене компоненте, чије је заједничко дејство исто као дејство почетне силе назива се разлагање сила.

13. Кретање тела низ косу површину коју називамо стрма раван је:

14. Одредити на којој од следећих слика је приказано разлагање сила.

15. Балон напуњен хелијумом се подиже равномерно праволинијски.На њега делују навише сила F1=0,25 N, а наниже сила F2.Колико износи сила F2, а колика је резултујућа сила?
16. На тело масе 0,2 kg делује сила F1, због чега оно има убрзање од 8 m/s2.Ако би на њега уместо F1 деловала само сила F2 истог правца као сила F1, али супротног смера, оно би имало убрзање од 6 m/s2.У случају када би на исто тело деловале обе силе, колики би требало да буде интензитет додатне, треће силе која би морала да делује на тело да би оно било у стању развнотеже?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ