Тренутна и средња брзина тела – тест

Резултат теста

1. Временски тренутак показује када се нешто догодило, а временски интервал нам говори колико је одређени догађај трајао,

2. Средња брзина је просечна брзина неравномерног кретања.

3. Средњу вредност брзине израчунавамо тако што укупан пут поделимо са укупним временом кретања.

4. Формула за израчунавање средње брзине је:

5. Брзина кретања тела у одређеном тренутку назива се
6. Уколико се тело креће равномерно праволинијски, вредности средње и тренутне брзине су различите.

7. Средњу брзину можемо израчунати преко:

8. Средња брзина равномерно променљивог кретања једнака је половини збира почетне и крајње брзине тела.

9. Воз равномерно смањује брзину од 60km/h до 30km/h.Колика је његова средња брзина?

10. Приближавајући се станици, воз равномерно смањује брзину са 60km/h на 22km/h.Колика је његова средња брзина на тој деоници пута?
11. Колика је средња брзина човека који за 15 min пређе 900 m?

12. Колика је средња брзина пешака који пређе 500 m за пола сата?

13. Колики пут пређе ауто за 1 час и 20 минута, крећући се све време брзином од 90 km/h?

14. Тело је прешло 300 m успоравајући 6 секунди равномерним успорењем од 2 m/s2.Колика му је била почетна брзина?

15. Средња брзина тела током равномерног успоравања је 10 m/s.Ако му је почетна брзина била 20m/s, одредити његову крајњу брзину?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ