Рачунарски хардвер

Рачунарски хардвер

Резултат теста

1. Basic Input-Output System je upravljački softver, ugrađen u računar i to je prvi softver koji se izvršava prilikom „podizanja“ računara. Kako se naziva program koja služi za pokretanje računara prilikom uključenja?

2. Pristup RAM memoriji se može ubrzati korišćenjem keš memorije koja se ubacuje između procesora i RAM memorije. Keš memorija se realizuje tako da je njeno vreme pristupa daleko manje od vremena pristupa RAM memoriji. Šta je keš memorija?

3. Uredjaj za besprekidno napajanje (Uninterruptable Power Supply) je sistem čiji je osnovni zadatak da obezbedi nesmetano električno napajanje potrošača.Ukoliko distribucija električne energije nije stabilna preporučuje se korišćenje koje komponente?

4. Šta je Attachment?

5. Ako želimo da pišemo samo velikim slovima potrebno je da uključimo taster...
6. Kako se naziva odnos između širine i visine slike?

7. Koja vrsta štampača koristi kertridže?

8. Koji od navedenih predstavljaju periferne uređaje?

9. 1,7 GHz predstavlja:

10. Lampica CAPS LOCK je uključrna. Kako otkucati veliko slovo M?
11. Korišćenje integrisanih kola (čipova) je karakteristično za računare koje generacije?

12. Korišćenje vakuumskih (elektronskih) cevi je karakteristično za računare koje generacije?

13. Šta od navedenog nije perativni sistem:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ