Рачунарски хардвер

Рачунарски хардвер

Резултат теста

1. Koja je najpopularnija softverska kuća (Windows)

2. Koja vrsta štampača koristi kertridže?

3. Taster * na tastaturi spada u grupu kojih tastera?

4. Šta spada u operativne memorije?

5. Koji je rad veličine kapaciteta BluRay diskova?

6. Taster Esc spada u gupu kojih tastera na tastaturi?

7. Uredjaj za besprekidno napajanje (Uninterruptable Power Supply) je sistem čiji je osnovni zadatak da obezbedi nesmetano električno napajanje potrošača.Ukoliko distribucija električne energije nije stabilna preporučuje se korišćenje koje komponente?

8. Koje su spoljne memorije?

9. Šta od navedenog nije perativni sistem:

10. Procesorsko podnožje (socket, slot) je mehanička komponenta koja omogućava mehanički i električni vezu koja povezuje procesor i štampanu ploču (PCB). Soket je mesto za montiranje:

11. Ispitivanje glavnih komponenti sistema odmah po uključivanju računara naziva se:

12. Hard disk je podeljen na staze koje su podeljene na:

13. Koji tipovi memorije koriste elektronski princip zapisivanja?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ