Boje i duž – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Komande crtanja u Pygame počinju sa:

2. Duž AB se crta pozivom koje funkcije?

3. Prvi parametar na koji želimo da crtamo duž se naziva?

4. Redosled argumenata navedenih u pozivu funkcije je važan.

5. Debljina linije je poslednji argument i on može biti izostavljen.
6. Poziv funkcije za crtanje duži AB u opštem obliku izgleda:

7. U kom položaju će biti duž iscrtana narednom komandom?

8. Šta se iscrtava pomoću sledeće dve naredbe?

9. Neka je prozor dimenzija 300 x 300. Kojom komandom će se iscrtati vertikalna linija (debljine 1 piksel) koja se nalazi na sredini prozora i spaja gornju i donju ivicu prozora?

10. Kakvu duž iscrtava sledeća naredba?
11. Šta predstavlja poslednji argument u sledećem pozivu funkcije draw (u ovom slučaju broj 4)?

12. Koja od narednih naredbi iscrtava dijagonalu prozora dimenzije 150 x 150?

13. Sledeće naredbe crtaju jednu crvenu i jednu crnu duž. Koja od ovih slika može da se dobije izvršavanjem navedenih naredbi?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ