Iscrtavanje pravougaonika i upotreba boje – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Koji šablon koristimo pri iscrtavanju pravogaonika sa okvirom?

2. Koji šablon koristimo pri iscrtavanju pravogaonika ispunjenog bojom?

3. U biblioteci PyGame možemo jednostavno crtati kvadrate i pravougaonike.

4. Za crtanje pravougaonika koristimo koju funkciju sa parametrima navedenim u zagradi, što na englskom znači pravougaonik?

5. Ako se debljina izostavi ili ako se ne navede nula, tada se pravougaonik ceo ispunjava bojom.
6. Debljina linije je poslednji argument funkcija za crtanje, koji može biti izostavljen.

7. Poziv funkcije za crtanje pravougaonika u opštem obliku je:

8. Šta se ne zadaje prilikom crtanja pravougaonika?

9. Da bi se nacrtao pravougaonik ispunjen bojom čije je gornje levo teme u tački ( 100 , 100 ), čija je širina 30, a visina 50 piksela, potrebno je izvršiti poziv funkcije:

10. Da bi se nacrtao pravougaonik čije je gornje levo teme u tački ( 80 , 80 ), a donje desno teme u tački ( 130 , 160 ), potrebno je izvršiti poziv funkcije:
11. Parametar funkcije "uređena četvorka brojeva čija prva dva broja predstavljaju koordinate gornjeg levog temena pravougaonika, a druga dva predstavljaju redom njegovu širinu i visinu"; je nalazi pod rednim brojem?

12. Koji od sledećih programa će iscrtavati redom: crveni, zeleni, plavi, crni i beli kvadrat, dimenzije 50 puta 50 piksela, postavljene horizontalno jedan do drugog.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ