Драма – тест

Драма – тест

Гласови – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Драма је...

2. У оквиру драмског књижевног рода разликујемо:

3. Драма је настала у античкој Грчкој у 5. веку п.н.е. из светковина посвећених богу...

4. Главни јунак или...

5. Драму карактерише присуство:
6. ФЕМА: Гледај опет овог! Сад да не свиснем од једа. (ПОДБОЧИ СЕ.) Море, имаш ли ти памети или немаш? Море, зар ме не видиш како сам обучена? Кад си још овакву мајсторицу у твом веку видио? Истакнути део текста се зове:

7. Дидаскалије или ремарке су...

8. Композиција драмског дела развија се кроз етапе драмске радње: експозиција, заплет ...

9. Највећа организациона целина у драми је ___.

10. Најмања организациона целина у драми је ________.
11. Појава је...

12. Међу наведеним делима трагедија је:

13. У комедији се неспоразуми, мане појединца или читавог друштва приказују на смешан начин. Врсте комедије су:

14. Комедијом Покондирена тиква Стерија исмева Фему, жену покојног мајстор-Пера опанчара, која жели преко ноћи да научи француски и немецки, како би постала угледна дама. Покондирена тиква је:

15. Комедију Грађанин племић написао је:
16. За разлику од неких врста драме, ова драмска врста се само слуша. Не видимо глумце, па активирамо нашу машту како бисмо их замислили. Акценат је на звучном доживљају, па се посебно води рачуна о изражајности, звучним ефектима и музици. То је:

17. Одабери три одреднице које се односе на и одломак. (Јаничари уводе окованог Лазара. Он је исцепан, рањен, крвав, без кациге. С њим је, такође крвав и сав у ранама, слуга Милутин.)

18. У датом низу појмова одабери оне који се односе на етапе драме радње:

19. Прочитај дефиницију и одреди појам на који се односи. Главни циљ трагедије је изазивање осећаја сажаљења код гледаоца. Трагедија мора продубити моралне особине и подстакнути осећање, те на тај начин прочистити његову душу (грч. κάθαρσις прочишћење).

20. Када глумац на сцени заборави текст у помоћ му прискаче:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ