Атоми, молекули и јони – контролни задатак

Атоми, молекули и јони – контролни задатак

Хемијске реакције – тест

Количина супстанце и моларна маса – тест

Резултат теста

1. Негативно наелектрисани јони или:

2. Слободни атоми су атоми:

3. Етан садржи честице изграђене од по два атома угљеника и шест атома водоника. То значи да је изграђен од:

4. Ковалентна веза или:

5. Молекули једињења настају грађењем:




6. Када атоми кисеоника удруже електроне настаје октет, односно:

7. Када ковалентну везу граде атоми различитих неметала, приликом померања заједничких електрона ка атому који јаче привлачи електроне, настаје:

8. Када атоми метала отпусте своје валентне електроне настају:

9. На слици је приказано грађење:

10. Кристална супстанца поседује:




11. Топљењем леда молекули воде се:

12. Супстанце са јонском везом имају више температуре топљења него већина једињења са ковалентном везом.

13. Којом формулом је представљен бутан?

14. Коју валенцу има азот у амонијаку?

15. Један од наведених елемената нема сталну валенцу, а то је:




16. Шта број 2 представља код 3О2?

17. Коју валенцу има хлор у једињењу KCl?

18. Која формула одговара једињењу тровалентног гвожђа и кисеоника?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ