Правопис – тест (7. разред)

Правопис – тест (7. разред)

Гласовне промене – тест

Зависне предикатске реченице – тест

Плусквамперфекат – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Шта је правилно написано?

2. Изаберите тачан одговор:

3. Означи правилно написану реченицу.

4. Која два од понуђених одговора су тачно написани?

5. Правилно написани облици глагола су:
6. Правилно написане реченице су:

7. Која два појма су правилно написана?

8. Речца НЕ се пише одвојено од глаголских облика.

9. Како се пишу придеви на -ски (-чки, -шки)?

10. Шта се од наведеног пише растављено?
11. Који од понуђених одговора је тачно написан?

12. Изабери тачне одговоре:

13. Један од глаголских прилога садашњих је исправан. Који?

14. Шта је правилно написано?

15. У којој реченици није коришћено правило о састављеном писању речи?
16. Означи правилно написану реченицу:

17. Који од понуђених одговора је тачно написан?

18. Изабери реченицу у којој је аорист правилно написан.

19. Правилно написани географски појмови су:

20. Правилно написане реченице су:
21. Која реченица је правилно написана?

22. Како гласи суперлатив придева бесан?

23. Само једна реч је добро написана. Изабери је.

24. Који од понуђених одговора је тачно написан?

25. Шта је правилно написано?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ