Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Падежи – основни ниво

Гласови – тест

Реченични чланови – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи придеве у којима у женском роду долази до губљења сугласника.

2. У номинативу множине именице ШКОЛАРЦИ уочавамо гласовну промену:

3. Које гласовне промене су се десиле приликом грађења инфинитива глагола ИШАРАТИ?

4. Означи правилно написане речи:

5. Коју гласовну промену запажаш у следећим паровима речи: кобац - копци бег - бекство близак - блиска
6. Која гласовна промена је извршена у речи РУСКИ.

7. Коју гласовну промену примећујеш у речи ПАЗИТИ - ПАЖЊА?

8. Одреди гласовне промене које не уочаваш у именици ЛИШЋЕ:

9. У промени по падежима именице ПРАТИЛАЦ уочавамо 2 гласовне промене:

10. У речи ТРЧАО извршено је
11. Која гласовна промена је извршена у речи ДЕБЕО?

12. Присвојни придеви МИЛКИН, АНКИН, ОЛГИН, пример су одступања од гласовне промене:

13. Одреди пример у чијем се облику суперлатива не губи удвојени сугласник:

14. До којих гласовних промена је дошло у речи НАПИЦИ?

15. Препознај гласовну промену у речи НАПАЋЕН (напат+јен).
16. У промени по падежима именице ВРАБАЦ уочавамо 2 гласовне промене:

17. Препознај гласовну промену у речи МРЖЊА (мрз+ња).

18. Препознај гласовну промену у речи ТОБЏИЈА (топ+џија).

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ