Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Коју гласовну промену запажаш у примерима БРАЋА, РОЂЕНДАН, ОЦЕЊИВАЊЕ?

2. Која гласовна промена је извршена у речи РУСКИ.

3. Које две гласовне промене примећујеш у речи ПЕТАО - ПЕТЛА?

4. Обележи речи у чијим се облицима врши непостојано а.

5. Која гласовна промена је извршена у речи СТАМБЕНИ.

6. Обележи у следећем низу именице у чијој промени не уочаваш сибиларизацију:

7. Које су гласовне промене извршене у првом лицу једнине презента глагола ПЕЋИ?

8. Која гласовна промена је извршена у номинативу множине речи ОРАХ.

9. Обележи групу речи у којима је извршена гласовна промена губљење сугласника.

10. У генитиву једнине именице ГЛЕДАЛАЦ извршене су две гласовне промене. Које?

11. Која је гласовна промена извршена у речи ЦВЕЋЕ?

12. Једна именица је уљез.

13. У речи ПОДШИШАТИ не врши се гласовна промена:

14. У којим речима уочаваш промену Л у О?

15. . Препознај гласовну промену у речима КНЕЖЕ, БОЖЕ, УЧЕНИЧЕ, ДУШЕ (вокатив једнине).

16. Која гласовна промена је извршена у речи ДЕБЕО?

17. Коју гласовну промену запажаш у следећим паровима речи: кобац - копци бег - бекство близак - блиска

18. Шта је тачно?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ