Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Падежи – основни ниво

Гласови – тест

Реченични чланови – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Која је гласовна промена извршена у речи ПРАШАК?

2. У присвојној заменици МОМ запажаш две гласовне промене које се зову:

3. Коју гласовну промену запажаш у примерима БРАЋА, РОЂЕНДАН, ОЦЕЊИВАЊЕ?

4. Препознај гласовну промену у речи ДЕОБА (делити).

5. Обележи групу речи у којима је извршена гласовна промена губљење сугласника.
6. У придеву МИЛИЧИН извршена је гласовна промена:

7. Сонант Л прелазио је О када се налазио:

8. До којих гласовних промена је дошло у речи НАПИЦИ?

9. Одреди гласовне промене које су извршене у речи ИШЕТАЛА:

10. У примеру МЕСЕЦ - МЕСЕЧИНА десила се
11. У номинативу множине именице ШКОЛАРЦИ уочавамо гласовну промену:

12. Која гласовна промена је извршена у речи ОВЦЕ (ген. множине гласи ОВАЦА)

13. У промени по падежима именице ПРАТИЛАЦ уочавамо 2 гласовне промене:

14. Једна именица је уљез.

15. Шта је тачно?
16. Означи правилно написану реч:

17. Скочити, точити, лечити... Гласовна промена је:

18. Које гласовне промене су се десиле приликом грађења инфинитива глагола ИШАРАТИ?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ