Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Падежи – основни ниво

Гласови – тест

Реченични чланови – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи правилно написан присвојни придев:

2. У глаголу РАЗЉУТИТИ СЕ није извршена гласовна промена:

3. У речи ПРЕХРАМБЕНИ извршена је гласовна промена:

4. Како гласи номинатив једнине од речи ИЗВРШИОЦИ?

5. Које гласовне промене су се десиле приликом грађења инфинитива глагола ИШАРАТИ?

6. Која гласовна промена је извршена у речи РУСКИ.

7. Препознај гласовну промену у речи ДЕОБА (делити).

8. . Препознај гласовну промену у речима КНЕЖЕ, БОЖЕ, УЧЕНИЧЕ, ДУШЕ (вокатив једнине).

9. У генитиву једнине именице ГЛЕДАЛАЦ извршене су две гласовне промене. Које?

10. У именици БЕЗУБ извршена је гласовна промена:

11. Која гласовна промена је извршена у речи ОВЦЕ (ген. множине гласи ОВАЦА)

12. Обележи речи у чијим се облицима врши непостојано а.

13. У збирним именицама ГРАЊЕ, ЦВЕЋЕ, ПРУЋЕ извршено је...

14. Означи две реченице у којима нема грешака.

15. У присвојној заменици МОМ запажаш две гласовне промене које се зову:

16. У ком облику радног глаголског придева постоји прелазак Л у О?

17. Обележи у следећем низу именице у чијој промени не уочаваш сибиларизацију:

18. Сонант Л прелазио је О када се налазио:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ