Хемијски симболи – тест

Хемијски симболи – тест

Резултат теста

1. Broj koji se piše ispred simbola hemijskog elementa u slučaju više od jednog atoma naziva se:

2. Označi pravilno napisane hemijske simbole.

3. Naziv elementa jod znači:

4. O je hemijski simbol za:

5. U balonu na slici je hlor. Značenje reči hlor je:

6. Koji naučnik je predložio simbole hemijskih elemenata koji su danas u upotrebi?

7. Helijum je dobio ime po:

8. Hemijski simbol za gvožđe je:

9. Pet atoma kiseonika simbolički se može predstaviti:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ