Глаголска времена и начини – тест

Глаголска времена и начини – тест

Гласовне промене – тест

Синтагме – тест

Служба речи у реченици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У ком је глаголском облику глагол НАЂИ?

2. У ком је глаголском облику глагол БУДЕ НАШЛА?

3. У ком је глаголском облику глагол НАШАО БИ?

4. Означи назив истакнутог глаголског облика у реченици: -Да ли БИСТЕ ми ДОДАЛИ оловку?

5. Означи пример који треба да стоји уместо знака питања. БИТИ : БЕШЕ = ЗВАТИ СЕ : ?
6. Допуни реченицу одговарајућим обликом футура II глагола у загради. Другари, одушевићете се кад _______ _____ (чути) нову песму.

7. Допуни реченицу одговарајућим обликом футура II глагола у загради. "Ако ја _______ _____ (бити) ту, доћи ћу на твој рођендан", рече Ана.

8. Допуни реченицу одговарајућим обликом потенцијала глагола ВОЛЕТИ. 1. лице једнине, женски род: ______ ________да се време пролепша.

9. Допуни реченицу одговарајућим обликом потенцијала глагола ВОЛЕТИ. 3. лице множине, мушки род: ___________ да се време пролепша.

10. Напиши како гласи глагол у датом облику. футур II глагола ТРАЈАТИ у 3. лицу једнине средњег рода
11. Напиши како гласи глагол у датом облику. Императиву глагола УЗЕТИ у 1. лицу множине:

12. Напиши како гласи глагол у датом облику. Потенцијал глагола ВРАТИТИ СЕ у 3. лицу једнине женског рода:

13. Напиши како гласи глагол у датом облику. Императив глагола СТИЋИ у 2. лицу једнине:

14. Напиши глагол ПОЗДРАВИТИ СЕ тако да он допуни правилно реченицу: у 3. лицу једнине перфекта, женски род _________са свим ученицима.

15. Напиши како гласи презентска основа глагола БРОЈАТИ.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ